Ако некогаш

Ако некогаш го изгубиш патот свој,
ќе ти бидам ѕвезда и месечина
која ќе те држи за рака и ќе те води
Кога патуваш сам најтешко е,
зашто осаменоста носи спомени за убави времиња,
а надвор гледаш дека и облаците му тежат на небото
и едвај се додржуваат да не се олеснат,
да не и натежнат на земјата
Ако некогаш го изгубиш патот свој,
сети се на сите премолчени тишини
и сите нивни гласни зборови,
оние кои си ги говориме со очите
кога усните се запечатени…
Ако некогаш го изгубиш патот свој,
погледни и под каменот,
и таму ќе ме најдеш…
погледни во себе,
таму сум во тебе
и таму ќе ме најдеш…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s