Очите и говореа повеќе…

Очите и говореа
повеќе од искуството
повеќе од погледот
а молчеше секогаш кога
сакаше да каже било што
освен вистината
зашто незнаеше да говори
низ зборовите
знаеше само да зборува
со очите кои толку вешто
ги криеше и прикриваше
кога солзи се утопуваа
во морето на нејзината душа…
Очите и говореа
повеќе од вистината
што ја криеше како мало дете
со кукла во рацете
и срамежливи насмевки
а беше жена,
со толку живост во своите вени
толку врелина во своите дланки
да го загрее сонцето до солзи…
Очите и говореа
повеќе од болката
која ја голташе со радост
само за да ги прикрие
своите маки и да го одбегне
подсмевот на луѓето
алчни и гладни за нејзиниот пад…
И беше вешта да ги скрие
сите емоции кои требаше
да останат само нејзина сопственост
но очите и говореа повеќе…

(12.01.2012)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s